Xám

Kẹp tóc đính hoa trà cao cấp mã KH5

75.000 

Dây cột tóc nơ vải phong cách Hàn Quốc mã D2

45.000 

Dây cột tóc đơn giản G4

50.000