Cài tóc (Băng đô, Bờm, Mấn đội đầu)

Băng đô, cài tóc, bờm, mấn đội đầu đẹp từ HATI

Mấn cài tóc vải thêu họa tiết mã C21

150.000 

Cài tóc nhung đính đá đẹp mã C19

105.000 

Cài tóc phối hoa hồng mã C16

115.000