Dây buộc tóc nơ voan bèo mã D31

35.000 

Dây cột tóc nơ vải phong cách Hàn Quốc mã D2

45.000