Kẹp tóc Handmade HATI

Shop online chuyên kẹp tóc, dây cột tóc làm thủ công

Kẹp tóc nơ tiểu thư dáng dài mã N44

75.000 

Kẹp càng cua gắn nơ đính hạt trai mã KC11

60.000 

Kẹp tóc đính hoa trà cao cấp mã KH5

75.000 

Kẹp tóc mái nơ voan mã KM7

30.000 

Kẹp tóc mái nơ gấm 2 tầng mã KM6

30.000 

Kẹp mái nơ voan xốp mã KM4

30.000