Dây cột tóc nơ

Dây buộc tóc nơ voan bèo mã D31

55.000 

Dây cột/ kẹp tóc dáng dài D6

50.000 

Dây cột tóc nơ vải phong cách Hàn Quốc mã D2

69.000 
Dây cột tóc đơn giản G4

Dây cột tóc đơn giản G4

50.000 

Kẹp tóc nơ dáng dài D8

49.000