Dây cột tóc nơ

Dây buộc tóc, cột tóc nơ đẹp chất liệu vải, voan, nhung hoặc lụa… được làm thủ công bởi kẹp tóc handmade HATI

Dây buộc / kẹp tóc nơ vải hoa nhí vintage mã N42

45.000 

Dây buộc tóc nơ voan bèo mã D31

19.000 

Kẹp tóc nơ đơn giản lụa Hàn Quốc mã N6

55.000 

Kẹp tóc nơ voan ánh nhũ mã N5

50.000 

Dây cột/ kẹp tóc dáng dài D6

50.000 

Kẹp/ Dây cột tóc nơ HWARANG phối lệch màu

95.000 

Dây cột tóc nơ vải phong cách Hàn Quốc mã D2

45.000 

Dây cột tóc đơn giản G4

25.000