Xanh

Scrunchies caro vải đẹp mã S5

30.000 

Scrunchies caro hoa cúc chất liệu vải mã S4

30.000 

Scrunchies hoa cúc chất liệu vải mã S3

30.000 

Scrunchies hoa cúc mã S2

30.000 

Dây cột tóc vải voan hoa nhí mã D32

70.000 

Dây buộc tóc nơ voan bèo mã D31

55.000 
kẹp tóc nơ đẹp

Kẹp tóc nơ 2 tầng đính hạt mã N37

50.000 
kẹp nơ đẹp n36

Kẹp nơ vải thô tằm hoa phối ren đính hạt giữa mã N36

65.000 
kẹp tóc nơ voan nhũ hình cánh bướm

Kẹp tóc nơ vải voan ánh nhũ đẹp mã N35

65.000 

Kẹp tóc nơ lụa trắng phối ren viền màu mã N34

55.000 

Kẹp tóc nơ ren viền màu 2 tầng đính hạt mã N33

55.000 

Kẹp nơ hình bướm đính hạt mã N28

55.000 

Kẹp tóc nơ dáng dài nhung tăm mã D9

60.000 

Kẹp tóc nơ đơn giản lụa Hàn Quốc mã N6

65.000 

Kẹp tóc nơ voan xốp dáng dài mã D7

75.000 

Kẹp tóc nơ voan dáng dài 2 tầng đính đá mã B4

69.000 

Kẹp tóc nơ voan bèo B3

65.000