Xanh

Dây buộc tóc vải 2 tầng Linen

75.000 

Kẹp tóc đính hoa trà cao cấp mã KH5

55.000 

Kẹp tóc mái nơ voan mã KM7

30.000 

Kẹp tóc mái nơ gấm 2 tầng mã KM6

30.000 

Kẹp mái nơ voan xốp mã KM4

25.000 

Kẹp tóc đính đá cao cấp Lucci

60.000 

Kẹp hoa đính đá sang trọng mã KH4

55.000 

Kẹp tóc hoa đính đá cao cấp mã KH3

65.000 

Kẹp dọc gắn nơ mã KD1

65.000 

Cài tóc nhung đính đá đẹp mã C19

55.000