Hồng

Kẹp tóc đính hoa trà cao cấp mã KH5

75.000 

Kẹp tóc mái nơ voan mã KM7

30.000 

Kẹp tóc mái nơ gấm 2 tầng mã KM6

30.000 

Kẹp mái nơ voan xốp mã KM4

30.000 

Kẹp tóc đính đá cao cấp Lucci

60.000 

Kẹp tóc nơ tiểu thư mã N39

60.000 

Kẹp hoa đính đá sang trọng mã KH4

65.000 

Kẹp tóc nơ nhung cánh bướm mã N38

65.000 

Kẹp dọc gắn nơ voan mã KD3

65.000 

Cài tóc đính đá cao cấp mã C26

115.000 

Mấn cài tóc vải thêu họa tiết mã C21

150.000