Hồng

Kẹp tóc nơ tiểu thư dáng dài mã N44

75.000 

Kẹp càng cua gắn nơ đính hạt trai mã KC11

60.000 

Kẹp tóc đính hoa trà cao cấp mã KH5

75.000 

Kẹp tóc mái nơ voan mã KM7

30.000 

Kẹp tóc mái nơ gấm 2 tầng mã KM6

30.000 

Kẹp mái nơ voan xốp mã KM4

30.000 

Kẹp tóc đính đá cao cấp Lucci

60.000 

Kẹp hoa đính đá sang trọng mã KH4

65.000