Đỏ

Kẹp tóc đính hoa trà cao cấp mã KH5

75.000 

Kẹp tóc mái nơ voan mã KM7

30.000 

Kẹp tóc đính đá cao cấp Lucci

60.000 

Kẹp càng cua gắn hoa hồng cuộn vải gấm mã KC9

55.000 60.000 

Kẹp hoa đính đá sang trọng mã KH4

65.000 

Kẹp tóc nơ nhung cánh bướm mã N38

65.000 

Kẹp dọc gắn nơ mã KD1

65.000 

Mấn cài tóc vải thêu họa tiết mã C21

150.000 

Cài tóc nhung đính đá đẹp mã C19

105.000 

Cài tóc phối hoa hồng mã C16

115.000 

Scrunchies caro vải đẹp mã S5

30.000