Đỏ

Kẹp tóc nơ tiểu thư dáng dài mã N44

55.000 

Kẹp càng cua gắn nơ đính hạt trai mã KC11

60.000 

Kẹp tóc đính hoa trà cao cấp mã KH5

65.000 

Kẹp tóc mái nơ voan mã KM7

30.000 

Kẹp tóc đính đá cao cấp Lucci

60.000 

Kẹp hoa đính đá sang trọng mã KH4

65.000 

Kẹp tóc nơ nhung cánh bướm mã N38

45.000 

Kẹp dọc gắn nơ mã KD1

65.000 

Mấn cài tóc vải thêu họa tiết mã C21

150.000 

Cài tóc nhung đính đá đẹp mã C19

105.000